top of page

 

 

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Nature Nelis,Rajalahdentie 27, 32100 Ypäjä, 2130929-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Nelimarkka, naturenelis@gmail.com, +358405220731

Rekisterin nimi

Nature Nelis asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Nature Nelis asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi

  • Osoite

  • Puhelinnumero

  • Sähköposti

  • Tilausten tiedot

  • Tilausten seurantakoodit

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

 Yhteydenottolomakkeet ja siihen liittyvät järjestelmät.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa suojatulla palvelimella ja se on suojattu salasanalla

 

Data protection disclaimer / Confidentiality disclaimer

Registration form (according to Personal Data Act, Finnish legislation, 523/1999, 10§)

Registered company / database holder

Contact person:

Satu Nelimarkka, naturenelis@gmail.com, +358405220731

Register / database name:

Nature Nelis customer database

Purpose of personal data usage and maintaining the database: 

The Purpose of personal data usage is the administrating of customer database, orders management and handling. The given information may be used for further developing the business and for statistical purposes. 

Register / database content:

* Name
* Address 
* Telephone number
* E-mail address 
* Placed orders: info and tracking codes 

Register / database locations:

 Contact forms and affiliated software systems.

The given data shall not be further passed to third parties, except for technical-related managing of web shop (f e. server or software maintenance)

The given data shall be passed to the registered persons for inspection. The date will be removed from the database upon request.

Register / database protection: 

The register / database shall not be passed on to third parties, except for technical-related managing of web shop (f.e. server or software maintenance)

Register / database is password protected.

 

 

bottom of page